Lean uddannelsesoversigt

Lean Green Belt Certificering
Lean Manager Uddannelse

Velkommen til Flexkoms mest populære Lean uddannelse - her får du Danmarks bedste Lean uddannelse - fordi:

 • Du straks får adgang til vores selvstudiemateriale - Lean bog på ca. 200 sider, adgang til super gode forklaringsvideoer, adgang til ekstra materiale mm.
 • Du kan vælge imellem fokus på "administrativ Lean" og "Lean i produktion"
 • Du får 4 intensive undervisningsdage - i øjenhøjde, praktisk indhold, gode dialoger og sjove øvelser - helt uden brug af Powerpoint
 • Du får en mundtlig eksamen med en ekstern godkendt censor (fra Syddansk Universitet)
 • Aktuelt karaktersnit er ca. 10,6 (vurderet sammen med ekstern censor) - så læringen er helt i top
 • Du får selvfølgelig en PowerPoint til print og notater til hver undervisningsdag (og til dit arbejde med Lean efterfølgende)
 • Du får (næsten) 24/7 telefonisk supportdit eget Lean-projekt (målrettet din arbejdsplads (eller en case))
 • Kursisternes projekter har ofte så gode business cases, at uddannelsens tilbagebetalingstid er ultra kort
 • Du får et uddannelsesbevis fra én af Danmarks førende Lean-virksomheder
 • Vi udvikler hele tiden materiale og indhold - du får nyeste viden
 • Vores Lean Manager Green Belt Certificering følger ISO 18404 (definerer de kompetencer, som et specifikt læringsniveau skal opnå - her "Green Belt")

Selvstudie eller fremmøde

Uddannelsen kan gennemføres på 2 måder:

Administration eller produktion

Vælg retning - administration eller produktion:

 • Begge retninger har fokus på strategi, ledelse, mål, standarder, 5S, kompetencestyring, løbende forbedringer, problemløsning m.fl.
 • På "produktion" har vi desuden fokus på maskinudnyttelse, maskinomstilling, layout, ordrestyring, lagerstyring osv. og laver værdistrømsanalyse på den produktionstekniske metode
 • På "administration" laver vi værdistrømsanalyse ved hjælp af svømmebaner - med fokus på flow, ansvarsskift, returløb osv.
 • I både bøger og undervisning er der målrettede eksempler

Lean Manager
Green Belt
Fokus: Administration

Vælg fokus på Lean i administrative processer.

Lean Manager Green Belt Uddannelse

Lean Manager
Green Belt
Fokus: Produktion

Vælg fokus på Lean i produktionsprocesser.

Lean Manager Green Belt Uddannelse

Lean Manager "Green Belt" Information

Lean Manager "Green Belt" Uddannelsen er en del af Flexkoms bæltestruktur. Se et overblik over Lean-bælterne.

Du vælger:

 • Du vælger selv om du ønsker fokus på Lean i administrative processer eller Lean i produktion, montage og lager. Med vores fokus sikrer du dig, at du får den helt rette viden til din arbejdsdag.
 • Du vælger også selv, om du ønsker at gennemføre uddannelsen som 100% selvstudie eller som kombineret selvstudie og fremmøde. På begge forløb er uddannelsen inkl. et projekt og mundtlig eksamen med ekstern godkendt censor fra SDU.

På Lean Manager lærer du alle de grundlæggende elementer i Lean:

 • De 5 principper - fokus på kundeværdi, flow og løbende forbedringer
 • Grundtanken med grøn, gul og rød tid - work smarter
 • Spildtyperne - tilpasses enten til administration eller produktion
 • Modenhedstrappen - Flexkoms egenudviklede og meget anerkendte trappe for organisationsudvikling - med fokus på det vigtige trin 3 - med standardisering og 5S
 • Strategisk begrundet Lean - så du vælger de rette værktøjer og metoder
 • Værktøjer i Lean - værdistrømsanalyse, problemløsning, PDCA, planlægningstavler, forbedringstavler, kompetencestyring, 5S, standarder/best practice, OEE, SMED, Kanban osv.
 • Forandring og projektledelse
 • Ledelse af Lean - og ledelsesadfærd for succesfuld Lean
 • Gode mål og målstyring
 • mm.

Selvstudie:

 • På selvstudie får du adgang til en omfattende bog fuld af eksempler og billeder
 • Desuden får du adgang til videoer og supplerende materiale
 • Bogen indeholder en komplet guide til projekt og eksamen
 • Eksamen - mundtlig med ekstern godkendt censor

Selvstudie kombineret med fremmøde:

 • Du får adgang til alt i selvstudie - PLUS 4 undervisningsdage med fuld forplejning

Lean Manager Green Belt Uddannelsescertifikat

Hvad er Lean?

Lean er at skabe værdi for kunderne med den mindst mulige indsats. Kunderne er modtagerne af den ydelse som leveres. I Lean er kunden også det næste led i kæden - en kollega. Den mindst mulige indsats findes ved at reducere spild i form af returløb, afbrydelser, overservicering, søgetid, ventetid, utilgængelig viden m.fl.

Lean giver styr på arbejdsgange, kompetencer, arbejdsbelastning osv. Lean er samtidig en tankegang om, at man bør lave løbende forbedringer. Ledelsesmæssigt giver Lean typisk nogle udfordringer i form af målstyring, standardisering, konsekvens ved brudte standarder, rollemodel, løbende forbedringer, tid til Lean osv.

I arbejdet med Lean kan det gavne at få uddannet nogle ledere og medarbejdere på et Lean kursus eller en Lean uddannelse. Det kan også foregå som et intern kursus. Nogle vælger efterfølgende også at supplere med hjælp fra en Lean konsulent.

Ved implementering af Lean er det vigtigt, at Lean anvendes på en værdiskabende måde for den enkelte organisation. Læs mere om Hvad er Lean >