Systemer til optimering af maskinudnyttelse (OEE)

Flexkom er dansk forhandler af to meget stærke OEE-systemer.

Med OEE-systemer får du et indblik i oppetid og stopårsager på en maskine/linje.

Ved hjælp af OEE-optimering kan I opnå:

  • Højere kapacitet
  • Højere produktivitet
  • Mindre energiforbrug

OEE-data

En OEE-måling giver:
- Hvor godt udnytter I en maskine/linje?
- Hvad er stopårsagerne - antal/omfang?
- Hvad er årsagerne til hastighedstab?
- Hvad er årsagerne til kvalitetstab?

Gratis test

Prøv et gratis OEE-system i 30 dage:
- Fuld skala OEE-måling på en maskine
- Support og træning
- Helt uden forpligtelser

Læs mere >

OEE Webinar

Vi afholder regelmæssige webinar:
- Hvad er OEE?
- Hvorfor OEE? En god business case?
- Hvordan arbejde med OEE?
- Hvordan arbejder OEE-systemer?

Tilmeld næste webinar >

Effekt af højere OEE

En højere OEE betyder:
- Højere kapacitet
- Højere produktivitet
- Lavere energiforbrug
- Mere stabil produktion
- Bedre trivsel
- Bedre kundeservice

OEE-data i realtid

Få vist alle maskiners produktionsdata og stopårsager i LIVE realtid!

Et stærkt afsæt for løbende forbedringsinitiativer!

Hvad er OEE?

OEE står for maskinudnyttelsesgrad.
OEE består af 3 data: Oppetid x Hastighed x Kvalitet.

Læs mere om OEE - hvad er OEE >

To systemer

Vi er dansk forhandler af to forskellige OEE-løsninger:
- MUR fra DynaMate
- Evocon

Sådan måles OEE

1. Et system registrerer køredata fra maskine
2. Operatører angiver stopårsager
3. Data viser oppetid for maskine og tabsfaktorer
4. Data vises på storskærme til omgående læring og forbedringer

Hvad er OEE?

OEE er en betegnelse for "maskinudnyttelsesgrad". Et udstyk for hvor godt jeres maskiner kører (oppetid, hastighed og kvalitet). Mange bliver overraskede over, hvor lavt de ligger på OEE - også på flaskehalsene. Derfor er potentialet ofte stort. Det gode ved en OEE-måling er, at den også kigger på stopårsagerne. På den måde er OEE ikke blot data - det er et effektivt værktøj til bedre flow, højere kapacitet, reducerede omkostninger, bedre kundeservice og en reduceret klimapåvirkning.
Læs mere: Hvad er OEE >

OEE-løsninger

Der findes mange OEE-systemer på markedet. Variationen findes eks. i opsætning, brugervenligheden, fleksibiliteten o.l. Vi forhandler to stærke OEE-systemer! Vi har dog ikke kun OEE-måling på programmet. Som konsulenter tilbyder vi også, at få maksimal effekt af jeres OEE-data. Et samarbejde med Flexkom er derfor ikke blot en OEE-boks og nogle tal. Flexkom er din garanti for, at I har en mere konkurrencedygtig produktion.
Se vores OEE-løsninger >

Book et online kaffemøde

Lad os tage en kop "online kaffe" - så du kan møde Flexkom - og vi kan drøfte om, og evt. hvordan, Flexkom kan hjælpe jer til højere trivsel og stærkere konkurrencekraft!
Book online "kaffemøde" med Flexkom >

Behov for ny viden om Lean?

Vi har alt - gratis videoer, webinar, kurser, uddannelser og rådgivning/konsulenthjælp.
Se mulighederne for ny Lean viden >

Hvad er Lean?

Lean har fokus på at skabe værdi for kunderne/borgerne/modtagerne med den mindst mulige indsats. Den mindst mulige indsats findes ved at reducere spild i form af returløb, afbrydelser, overservicering, søgetid, ventetid, utilgængelig viden m.fl.

Lean skaber flow og får styr på arbejdsgange, kompetencer, arbejdsbelastning osv. Ledelsesmæssigt er Lean også stærk i form af målstyring, problemløsning, planlægning og løbende forbedringer.

I arbejdet med Lean kan det gavne at få uddannet nogle ledere og medarbejdere på et Lean kursus eller en Lean uddannelse. Det kan også foregå som et intern kursus.

Læs mere om Hvad er Lean >