lean kursus uddannelse b kort c

Lean Yellow Belt
Lean introduktion

Kurset kan gennemføres på 2 måder:
- 100% selvstudie med online test
- Selvstudie kombineret med én kursusdag (gennemføres kun ad-hoc)

Vælg retning:

Lean Intro
"Yellow Belt"
Fokus: Administration

Vælg fokus på Lean i administrative processer.

lean kursus uddannelse B

Lean Intro
"Yellow Belt"
Fokus: Produktion

Vælg fokus på Lean i produktionsprocesser.

lean kursus uddannelse B

Lean Introduktion "Yellow Belt"

Lean Intro "Yellow Belt" Uddannelsen er en del af Flexkoms bæltestruktur. Se et overblik over Lean-bælterne.

Du vælger:

  • Du vælger selv om du ønsker fokus på Lean i administrative processer eller Lean i produktion, montage og lager. Med vores fokus sikrer du dig, at du får den helt rette viden til din arbejdsdag.

På Lean Introduktion lærer du de grundlæggende elementer i Lean:

  • De 5 principper - fokus på kundeværdi, flow og løbende forbedringer
  • Grundtanken med grøn, gul og rød tid - work smarter
  • Spildtyperne
  • Modenhedstrappen - Flexkoms egenudviklede og meget anerkendte trappe for organisationsudvikling
  • Værktøjer i Lean - værdistrømsanalyse, problemløsning, PDCA, planlægningstavler, forbedringstavler, kompetencestyring, 5S, standarder/best practice, OEE, SMED, Kanban, mål osv.
  • Forandring og Lean ledelse
  • mm.

Hvad er Lean?

Lean er at skabe værdi for kunderne med den mindst mulige indsats. Kunderne er modtagerne af den ydelse som leveres. I Lean er kunden også det næste led i kæden - en kollega. Den mindst mulige indsats findes ved at reducere spild i form af returløb, afbrydelser, overservicering, søgetid, ventetid, utilgængelig viden m.fl.

Lean giver styr på arbejdsgange, kompetencer, arbejdsbelastning osv. Lean er samtidig en tankegang om, at man bør lave løbende forbedringer. Ledelsesmæssigt giver Lean typisk nogle udfordringer i form af målstyring, standardisering, konsekvens ved brudte standarder, rollemodel, løbende forbedringer, tid til Lean osv.

I arbejdet med Lean kan det gavne at få uddannet nogle medarbejdere på et Lean kursus eller en Lean uddannelse. Det kan også foregå som intern undervisning. Nogle vælger også at supplere med en Lean konsulent.

Ved implementering af Lean er det vigtigt, at Lean anvendes på en værdiskabende måde for den enkelte organisation. Læs mere om Hvad er Lean >