lean kursus uddannelse b kort c

Lean Black Belt
Lean Specialist Uddannelse

Her bygger du ovenpå din Lean Green Belt uddannelse (Lean Manager) og din praktiske erfaring med Lean. Du lærer om målstyring/nedbrydning, mere om problemløsning, Kata-Lean, QRM og Q-ROC, TWI mm. - og opnår, ved en bestået eksamen, det sorte bælte i Lean.

Lean Office Manager Uddannelse

Forudsætning for at deltage

Det er en forudsætning, at du har gennemført og bestået en Lean Manager Green Belt. Enten hos os eller hos en anden udbyder af Lean Green Belt.

Uddannelse med eksamen

Hos os skal du ikke blot gennemføre uddannelsen. Vi slutter Black Belt med en mundtlig eksamen på 45 min. Her skal du præsentere din læring i en praktisk sammenhænge. Vi stiller ikke et krav om, at du SKAL arbejde i en organisation og her have anvendt din nye viden i praksis. Men du skal, som nævnt, kunne præsentere din nye læring i en praktisk sammenhæng. Du kan evt. benytte en tidligere arbejdsplads som case.

Eksamen vurderes af en konsulent fra Flexkom og en ekstern godkendt censor fra SDU (Syddansk Universitet). Du vurderes efter 12-skalaen (7-trins skalaen).

Du skal ikke aflevere noget skriftligt. Du må gerne lave dit projekt sammen med en kollega. I må også gerne anvende det samme materiale til jeres eksamen. I skal blot eksamineres individuelt.

Indhold

Indhold på uddannelsen:

 • Strategi, strategisk begrundet Lean-indsats, gode mål og målstyring
  Du lærer to praktiske metoder til målnedbrydning - X-modellen og Flexkoms egenudviklede praktiske model
  Du lærer at opbygge et ledelses-cockpit og lokale mål/action-tavler til opfølgning på målsætninger
 • Vi går et spadestyk dybere omkring problemløsning - mere detaljeret træning i opbygning og anvendelse af PDCA, problemløsningsværktøjer og problemløsningstavler
 • Toyota Kata Lean - om forbedrings- og coaching Kata, om forudsætningerne for succesfuld Kata, om Kata-arbejde i sammenhæng med mål-tavler og øvrige Lean-initiativer
 • QRM og Q-ROC - om at skabe flow i en variantfabrik - som også kan anvendes i administrative processer
 • TWI - Training Within Industry - effektiv metode og strukturering af sidemandsoplæring - til færre fejl, hurtigere oplæring, bedre oplæring
 • Effektiv projektledelse - sådan arbejder I effektivt med jeres Lean-initiativer
 • Anvendelse af Lean til arbejde med samfundsansvar og bæredygtighed
 • Lean ledelse inkl. udvikling af ledelseskodeks baseret på jeres kultur og strategi, kobling til team-profiler og værktøjer til at fokusere på ledelsesudfordringer

Udbytte

 • Dybdegående kendskab til arbejde med Lean
 • Praktisk viden om nyeste Lean-metoder og tilgang

Uddannelsesstart

Uddannelsen udbydes af Flexkom Akademi fra januar 2021. Få information om uddannelsesstart i vores nyhedsbreve >

Hvad er Lean?

Lean er at skabe værdi for kunderne med den mindst mulige indsats. Kunderne er modtagerne af den ydelse som leveres. I Lean er kunden også det næste led i kæden - en kollega. Den mindst mulige indsats findes ved at reducere spild i form af returløb, afbrydelser, overservicering, søgetid, ventetid, utilgængelig viden m.fl.

Lean giver styr på arbejdsgange, kompetencer, arbejdsbelastning osv. Lean er samtidig en tankegang om, at man bør lave løbende forbedringer. Ledelsesmæssigt giver Lean typisk nogle udfordringer i form af målstyring, standardisering, konsekvens ved brudte standarder, rollemodel, løbende forbedringer, tid til Lean osv.

I arbejdet med Lean kan det gavne at få uddannet nogle medarbejdere på et Lean kursus eller en Lean uddannelse. Det kan også foregå som intern undervisning. Nogle vælger også at supplere med en Lean konsulent.

Ved implementering af Lean er det vigtigt, at Lean anvendes på en værdiskabende måde for den enkelte organisation. Læs mere om Hvad er Lean >