Information om ECTS

ECTS står for European Credit Transfer System. Det er et fælles europæisk system, der benyttes til beskrivelse af en uddannelses tidsmæssige omfang og meritoverførsel inden for uddannelser i EU (ECTS er udviklet i EU og udtrykker en fælles europæisk standard). Flexkom Lean Akademi anvender, som de øvrige private Lean kursusudbydere, denne fælles standard til synliggørelse af uddannelsernes tidsmæssigt omfang og arbejdsbyrde.

60 ECTS point svarer til arbejdsindsatsen for et helt studieår, hvor 30 ECTS point normalt gives for et semester og 20 ECTS point for et halvt semester. 5 ECTS point svarer til et tilvalgsmodul på diplomuddannelserne.

Flexkom Lean Akademi og ECTS

Ingen private udbydere af kurser i Danmark kan udbyde ECTS-point, der kan meritoverføres til eksempelvis diplomuddannelserne. Det samme gælder uddannelserne hos os.

Ønsker du eksamination med optjening af ECTS-point til diplomuddannelse, har du mulighed for, som alle andre, at gå til eksamen som privatist hos en offentlig udbyder. Dette er ikke noget specielt for vores uddannelser, idet alle har denne mulighed. Det er et krav, at du opfylder adgangskravene. Eksamen består af skriftlige projektopgaver med mundtligt forsvar for hver 5 ECTS-point. En eksamination koster 3.500 kr. pr. eksamen (5 ECTS point). Tilmelding til eksamen er valgfri og foregår i privat regi.

Godkendte ECTS-udbydere er bl.a. University College Sjælland, VIA University College, University College Syddanmark, University College Nordjylland, Ingeniørhøjskolen København og University College Lillebælt.

Eksamen og certificering hos Flexkom Lean Akademi

Vores uddannelser afsluttes med eksamen og tilsendelse af bevis på din certificering som Lean Manager. Vi benytter eksternt godkendte censorer til vores eksamener. Formålet med eksamen er at forankre den gennem uddannelsen tillærte viden samt at kvalitetssikre dit vidensniveau.

Hvad er Lean?

Lean er at skabe værdi for kunderne med den mindst mulige indsats. Kunderne er modtagerne af den ydelse som leveres. I Lean er kunden også det næste led i kæden - en kollega. Den mindst mulige indsats findes ved at reducere spild i form af returløb, afbrydelser, overservicering, søgetid, ventetid, utilgængelig viden m.fl.

Lean giver styr på arbejdsgange, kompetencer, arbejdsbelastning osv. Lean er samtidig en tankegang om, at man bør lave løbende forbedringer. Ledelsesmæssigt giver Lean typisk nogle udfordringer i form af målstyring, standardisering, konsekvens ved brudte standarder, rollemodel, løbende forbedringer, tid til Lean osv.

I arbejdet med Lean kan det gavne at få uddannet nogle medarbejdere på et Lean kursus eller en Lean uddannelse. Det kan også foregå som intern undervisning. Nogle vælger også at supplere med en Lean konsulent.

Ved implementering af Lean er det vigtigt, at Lean anvendes på en værdiskabende måde for den enkelte organisation. Læs mere om Hvad er Lean >