Lean-kursus til teamkoordinatorer

Unikke kurser i Lean-metoder til jeres teamkoordinatorer i produktionen!!!

Vælg imellem 3 niveauer:

Niveau 1:
Kan bidrage positivt til Lean-arbejde i produktionen

Niveau 2:
Kan bidrage til afvikling af drift og et stærkt team

Niveau 3:
Kan bidrage til at optimere og udvikle produktionen

lean kursus team koordinator

Hvorfor 3 niveauer?

TK-rollen håndteres meget forskellig - derfor har vi lavet 3 niveauer.

Vælg imellem 2, 4 eller 6 dage (niveau 1, niveau 2 eller niveau 3) - vælg det niveau, som passer til dine/jeres ønsker og behov!

Målgruppe

Kurset er for dig, som til dagligt har en koordinerende rolle i jeres produktionsteam!

Her får du indblik, læring og metoder, som klæder dig yderligere på til at bidrage til drift og forbedringsarbejde.

lean kursus team koordinator

Niveau 1

Lean produktionsspil over 2 dage – forståelse for flow, flaskehalse, kompetencer, spild, standardisering, problemløsning, forbedringer, tavlestyring mm.

Deltagerne får et overblik over og en forståelse for de mest anvendte værktøjer - via spillet, eksempler og en masse god dialog!

Læs mere >

Niveau 2

Her bygger vi ovenpå niveau 1 med træning i daglig driftstyring, afvikling af teamplanlægning, håndtering af korte møder og koordinering af beslutninger.

Forståelse for kompetencestyring og træning i sidemandsoplæring af nye kolleger.

Forståelse for egen og andres personprofiler (DiSC) til forbedring af evnen som koordinator og formidler.

Læs mere >

Niveau 3

Her bygger vi ovenpå niveau 2 med træning i problemløsning – sikrer at vores fejl ikke sker igen (PDCA, fiskeben og 5 x hvorfor).

Træning i at bidrage til strukturerede forbedringstiltag i teamet, så vi er på forkant (spildtyper og Kaizen-proces).

Forståelse for flaskehalse og udnyttelse af maskinkapacitet og træning i reduktion af omstillingstider (SMED).

Læs mere >

Metoder

Der undervises helt uden brug af PowerPoint – i stedet anvender vi flipovers, plancher, praktiske eksempler, humor, hands-on, debat, spil og øvelser!

Underviser har stor praktisk erfaring med Lean-arbejde i produktion - og underviser på en sjov, dynamisk og involverende måde!

Minimum 10 deltagere sikrer masser af dialog, eksempler og networking!

Desuden får du...

Mappe med one-pagers på alle emner

DiSC test på teamniveau (deltagere på niveau 2+3)

Mange øvelser, spil, gruppearbejde, debat og refleksioner

Online opsamlingsmøder hhv. 3 og 6 måneder efter endt kursus

Mulighed for eksamen

Deltageren kan tilvælge en eksamination med ekstern censor. Her får man tilsendt en case 3 dage før eksamen og skal komme med et bud på håndtering/løsning af denne.
Eksamen er mundtlig med 15 min. præsentation og derefter 15 min. til spørgsmål og dialog. Eksamen tilbydes til deltagere på niveau 2 og niveau 3.

Med en eksamen får deltagerne et kursusbevis, hvor det vil fremgå, at vedkommende er blevet eksamineret og har fået karakteren XX (12-skalaen).
Uden en eksamen får deltagerne et kursusbevis.

Dato og sted

Datoer:

 • Niveau 1: 31. oktober-1. november 2023
 • Niveau 2: 14.-15. november 2023
 • Niveau 3: 28.-29. november 2023
 • Eksamen: 14. december 2023 (case sendes 11. december)
 • Opsamlingsonlinemøde: 14. marts 2024 og 10. juni 2024

Sted og praktisk info:

 • Hornstrup Kursuscenter, Vejle
 • Alle dage er kl. 8.00-16.00
 • Alle dage er med morgenkaffe, frokost og eftermiddagskaffe
 • Evt. overnatning er på eget initiativ

Priser

Priser (ekskl. moms):

 • Niveau 1 = 2 dage = kr. 7.950
 • Niveau 2 = 2+2 dage = kr. 14.950
 • Niveau 3 = 2+2+2 dage = kr. 20.950
 • Der gives 10% rabat ved samtidig tilmelding af 2 deltagere.
  Der gives 15% rabat ved samtidig tilmelding af 3+ deltagere.
  Rabatten gives på hele fakturaen.

Ekstra (ekskl. moms):

 • Merpris for eksamen kr. 2.950
 • Tilkøb for individuel DiSC kr. 2.950 inkl. rapport og onlinefeedback
 • Der gives ikke rabat på tilkøb

Tilmelding

Tilmeld dig/jer til ét af kurserne/niveauerne nedenfor!

Tilmelding

Tilmelding til Teamkoordinator Lean-kursus:

Kursusbetingelser

Se kursusbetingelser nederst på siden.

Vælg niveau/kursus

Hvis to eller flere teamkoordinatorer ønsker forskellige kurser/niveauer, så send venligst én tilmelding (evt. med flere deltagere) per kursus/niveau.
Hvis tilmeldingerne sendes samme dag, så skal vi nok sikre, at I får mængderabatten.

*
Sæt venligst kryds ved det/de ønskede webinarer/kurser

Tilmeld deltagere

Deltager 1:

Navn:
*
Udfyld venligst navn på deltager 1
Telefon:
*
Udfyld venligst telefonnummer på deltager 1
Email:
*
Udfyld venligst email på deltager 1

Evt. deltager 2:

Navn:
Udfyld venligst navn på deltager 2
Telefon:
Udfyld venligst telefonnummer på deltager 2
Email:
Udfyld venligst email på deltager 2

Evt. deltager 3:

Navn:
Udfyld venligst navn på deltager 3
Telefon:
Udfyld venligst telefonnummer på deltager 3
Email:
Udfyld venligst email på deltager 3

Fakturering

Fakturering vil ske umiddelbart efter kursustilmeldingen med en betalingsfrist på 14 dage.
Firma/organisation:
*
Udfyld venligst firmanavn/navn på organisation
Adresse:
*
Udfyld venligst adresse
Postnummer og by:
*
Udfyld venligst postnummer og by
Email på fakturamodtager:
*
Udfyld venligst email på fakturamodtager

Ønskes elektonisk fakturering, udfyld da venligst felterne med EAN oplysningerne.
EAN nummer (13 cifre):
Ugyldig indtastning
Evt. EAN ordrenummer:
Ugyldig indtastning

Evt. kommentarer

Evt. kommentarer i forbindelse med din tilmelding:
Ugyldig indtastning

Er du en "rigtig kursist"? :-)

Vi bøvler desværre med meget spam - hjælp os ved at skrive koden! Beklager ulejligheden!
*
Giv mig en ny kode (sletter ikke formularen)
Skriv venligst de 3 tal du ser ovenfor

Tilmelding

Ved tilmelding accepterer du samtidig nedenstående kursusbetingelser.
Efter tilmeldingen modtager alle tilmeldte deltagere en bekræftelse pr. email

Detaljeret indhold på de 3 kurser


Niveau 1: Indhold

Vi anvender et anerkendt Lean spil, som vi yderligere har krydret og forbedret.

Deltagerne får i praksis lov til at afprøve Lean værktøjerne i en "virksomhed". Dagene er en blanding af spil, teori og dialog.

Virksomheden Muda A/S går dårligt. Man producerer både standardvarer og specialvarer til kunderne. Leveringsevnen ligger omkring de 20%, medarbejderne og ikke mindst kunderne er frustrerede. Kvaliteten og produktiviteten er også helt galt. Kulturen er "vi plejer" og forbedringer er normalt ikke velkomne hos hverken medarbejdere eller ledelse.
Bestyrelsen har haft krisemøde og bestemt at skuden skal vendes vha. Lean værktøjerne. Men pengene er små efter en del år i krise. Medarbejderne er dog dygtige, så der må ikke hyres, fyres eller fordyres.

Du får sammen med dine kolleger i "virksomheden" mulighed for at optimere ud i de yderste kroge. Skuden skal vendes og det er op til jer, hvordan det skal ske. Lean værktøjerne præsenteres undervejs. Målene fra bestyrelsen er klare. Leveringsevnen skal op på 98%. Kvaliteten skal stige med 50%. Fejlene skal ned med 50% og arbejdsglæden hos medarbejderne skal gå fra dårlig til god

Mon det kan lade sig gøre?

På dagene kommer vi omkring følgende Lean værktøjer:

 • De 5 Lean principper
 • Lean Thinking
 • Spildtyperne
 • Rød-gul-grøn tid
 • Værdistrømsanalyse
 • SMED til omstillinger
 • 5S
 • Tryk og Træk styringsredskab
 • Kanban opsætning og afprøvning
 • Flow i produktionen
 • Visuel styring
 • Målstyring
 • Implementering af forbedringer
 • PDCA
 • Kaizen – løbende forbedringer
 • ...og en masse snak om jeres muligheder med Lean!

Med læringen fra niveau 1 kan deltagerne bidrage positivt til Lean-arbejde i produktionen!

Gå retur til top af siden >


Niveau 2: Indhold

Her bygger vi ovenpå læringen fra niveau 1.

Deltagerne bliver grundigt introduceret til tangegangen og effekten af daglige koordineringsmøder. I daglig tale "tavlemøder", "taktikmøder" eller...
I får eksempler på sådanne møder - med varierende indhold, dagsordener, tavler, metoder osv.
Vi snakker om forberedelse, selve mødet og eksekvering af beslutninger efter mødet.
Via hands-on øvelser afprøver deltagerne hvordan sådanne møder afvikles - og mærker effekten heraf.

For at kunne justere i den daglige produktionsplan, så kræver det en grad af fleksibilitet i teamet. Derfor trænes deltagerne også i grundlæggende forståelse for kompetencestyring - visualisering og håndtering af personafhængighed. Derefter gennemfører vi hands-on træning i sidemandsoplæring - så nye kolleger kommer bedre og hurtigere i gang.

Inden niveau 2 gennemfører alle deltagerne en DiSC-profilanalyse (tager cirka 15 min.). På dagene anvender vi profilerne til forståelse for forskelligheder, mulige konflikter og sammensætning af små teams. Via forståelsen for profiler kan deltagerne bedre håndtere rollen som koordinator og formidler.

Som tilkøb kan deltagerne købe en personlig DiSC-rapport og en individuel feedback herpå.

Med læringen fra niveau 2 kan deltagerne bidrage til optimal afvikling af drift og et stærkt team!

Gå retur til top af siden >


Niveau 3: Indhold

Her bygger vi ovenpå læringen fra niveau 2.

Deltagerne får hands-on træning i PDCA-forbedringshjulet og i strukturerede problemløsningsværktøjer. På dagene anvender vi fiskebensdiagram kombineret med 5 x Hvorfor? Værktøjer som giver en struktureret tilgang til håndtering af problemer - og som reducerer risikoen for, at fejl opstår igen.

Deltagerne får også hands-on træning i struktureret forbedringsarbejde. Via en Kaizen-tavle trænes deltagerne i spildtyperne, håndtering af forbedringsforslag, prioritering og koordinering af forbedringsaktiviteter.

Deltagerne får en forståelse for  flaskehalsoptimering og udnyttelse af maskinkapacitet (OEE). Desuden får deltagerne træning i en metode til reduktion af omstillingstider (SMED).

Med læringen fra niveau 3 kan deltagerne bidrage til at optimere og udvikle produktionen!

Gå retur til top af siden >

Lokationer

Kursuslokationer i de enkelte byer fremgår af kursuskalenderen >

Betingelser for webinarer

Pris:
Alle webinarer er gratis (medmindre andet er angivet).

Praktisk info:
Et link til webinaret tilsendes senest 24 timer inden.
Du behøver ikke kamera eller mikrofon. Evt. spørgsmål stilles via chat.

No-show:
Vi sender ikke et no-show gebyr.

Betingelser for kurser med fremmøde

Praktisk info:
Der udsendes kursusinformation 2 uger inden kursets afholdelse.

Forplejning og internat:
Alle kursusdage har fuld forplejning i undervisningstiden.
Der er kun overnatning på kurser, hvor det er specificeret (internat). På øvrige kurser hjælper vi gerne med at finde overnatning.

Fakturering af betalte kurser/uddannelser:
Umiddelbart efter kursustilmeldingen faktureres kursusafgiften med betalingsfrist på 14 dage. Ved aflysning pga. for få deltagere, sygdom hos underviseren eller lignende refunderes hele kursusafgiften.

Rabatmuligheder:
Der gives 10% rabat ved samtidig tilmelding af 2 deltagere.
Der gives 15% rabat ved samtidig tilmelding af 3+ deltagere.
Rabatten gives på hele fakturaen.

Afbestilling af betalte kurser:
Ved afbestilling indtil 4 uger før kursusstart refunderes 100%. Herefter er der ingen refusion.

Forbehold:
Der tages forbehold for evt. ændringer i program, tid og sted.

Betingelser for selvstudie kurser

Se betingelser for selvstudier:
Lean Introduktion (Yellow Belt) >
Lean Manager (Green Belt) > 
Lean Specialist (Black Belt) >

Betingelser for online kurser/uddannelser

Praktisk info:
Der udsendes kursusinformation 2 uger inden kursets afholdelse. Eller snarest muligt hvis kurset afholdes inden for 2 uger.

Fakturering af betalte kurser/uddannelser:
Umiddelbart efter kursustilmeldingen faktureres kursusafgiften med betalingsfrist på 14 dage. Ved aflysning pga. for få deltagere, sygdom hos underviseren eller lignende refunderes hele kursusafgiften.

Rabatmuligheder:
Der gives 10% rabat ved samtidig tilmelding af 2 deltagere.
Der gives 15% rabat ved samtidig tilmelding af 3+ deltagere.
Rabatten gives på hele fakturaen.

Afbestilling af betalte kurser:
Ved afbestilling indtil 4 uger før kursusstart refunderes 100%. Herefter er der ingen refusion.

Forbehold:
Der tages forbehold for evt. ændringer i program, tid og sted.

Hvad er Lean?

Lean har fokus på at skabe værdi for kunderne/borgerne/modtagerne med den mindst mulige indsats. Den mindst mulige indsats findes ved at reducere spild i form af returløb, afbrydelser, overservicering, søgetid, ventetid, utilgængelig viden m.fl.

Lean skaber flow og får styr på arbejdsgange, kompetencer, arbejdsbelastning osv. Ledelsesmæssigt er Lean også stærk i form af målstyring, problemløsning, planlægning og løbende forbedringer.

I arbejdet med Lean kan det gavne at få uddannet nogle ledere og medarbejdere på et Lean kursus eller en Lean uddannelse. Det kan også foregå som et intern kursus.

Læs mere om Hvad er Lean >