Værdistrømsanalyser hands-on

Har du prøvet at lave en værdistrømsanalyse af et flow i jeres administrative processer?

Hvis du vil have en grundig og praktisk introduktion til Lean i administration, så prøv vores kursus i Lean Administration & Service. På kurset bruger vi 2½ time på, at lade deltagerne kortlægge deres egen værdistrøm.
De deltagere på kurset, som ikke har en oplagt værdistrøm til kortlægning, agerer "uvildige" i forhold til de kortlægninger der gennemføres. Vi finder altid en række oplagte forbedringspunkter.

Læs mere om kurset i Lean Administration & Service.

Læs mere om Værdistrømsanalyser - som værktøj, workshop osv. på Dansk Lean Forum.

Værdistrømsanalyser Lean Administration Workshop

Hvad er Lean?

Lean er at skabe værdi for kunderne med den mindst mulige indsats. Kunderne er modtagerne af den ydelse som leveres. I Lean er kunden også det næste led i kæden - en kollega. Den mindst mulige indsats findes ved at reducere spild i form af returløb, afbrydelser, overservicering, søgetid, ventetid, utilgængelig viden m.fl.

Lean giver styr på arbejdsgange, kompetencer, arbejdsbelastning osv. Lean er samtidig en tankegang om, at man bør lave løbende forbedringer. Ledelsesmæssigt giver Lean typisk nogle udfordringer i form af målstyring, standardisering, konsekvens ved brudte standarder, rollemodel, løbende forbedringer, tid til Lean osv.

I arbejdet med Lean kan det gavne at få uddannet nogle medarbejdere på et Lean kursus eller en Lean uddannelse. Det kan også foregå som intern undervisning. Nogle vælger også at supplere med en Lean konsulent.

Ved implementering af Lean er det vigtigt, at Lean anvendes på en værdiskabende måde for den enkelte organisation. Læs mere om Hvad er Lean >