lean kursus uddannelse E kort

Lean Champion

Hvad er en Lean Champion? Hvad kommer efter en Lean Manager uddannelse?

Hos Flexkom vil vi ikke definere, hvad der kommer efter en Lean Manager. For det er meget individuelt, hvordan man specialiserer sig. Det kan være specialist i værktøjer, i facilitering eller i ledelse. Derfor har vi ikke en Lean Master eller Lean Specialist. Vi har "kun" en Lean Champion!

Specialistkurser

Vi har tema-kurser. Har kan du vælge den retning, som du ønsker at specialisere dig inden for.
Lean tema-kurser >

Hvad er en Lean Champion?

En champion er for os en person, som har bidraget til markante resultater inden for Lean. Bidraget kan være forskelligt, men faktum er, at for at blive en Lean Champion, så skal du have bidraget til markante resultater.

Vurdering af en Lean Champion

For at blive en Lean Champion, så skal vi høre om dit bidrag og se eksempler på markante resultater. Vi foretager en form for audit på én dag.

Inden vi auditerer, så skal du vælge "retning". Vil du være en "Lean Champion Specialist" med fokus på værktøjer eller en "Lean Champion Manager" med fokus på ledelse. Det kan være med fokus på Lean i administration, produktion eller begge områder.

Vurdering af en Lean Champion Specialist

For at blive en Lean Champion Specialist, så skal du udvise markante resultater opnået via flere Lean værktøjer.

  • Du skal dokumentere din viden inden for flere værktøjer. Dokumentationen skal ikke være uddannelsespapirer. Nej, du skal vise hvordan du arbejder med og anvender flere værktøjer fra Lean. Din præsentation skal vise, at du forstår værktøjerne og ikke mindst sammenhængene imellem værktøjerne. 
  • Vi kræver, at ét af værktøjerne er værdistrømsanalyse. De øvrige værktøjer vælger du. Lean har ikke en facitliste, så I har forhåbentlig valgt specifikke værktøjer, som understøtter jeres strategiske mål.
  • Du skal - helst hands-on - vise eksempler på praktisk, effektivt og resultatskabende anvendelse af dine valgte metoder og værktøjer.
  • Din nærmeste leder og udvalgte involverede kolleger skal skrive under på, at du har bidraget, som du selv har præsenteret i løber af dagen.

Vurdering af en Lean Champion Manager

For at blive en Lean Champion Manager, så skal du udvise markante resultater opnået via ledelse og facilitering af en Lean-proces.

  • Du skal præsentere, hvordan I arbejder med Lean. Fra kobling til strategi, til strategisk begrundet valg af værktøjer/metoder/proces, til organisering af Lean og til opfølgning og fastholdelse. Vi vil ikke dømme dig på top-down eller bottom-up. For processen har I valgt ud fra jeres strategiske behov - her er ingen facitliste. Du skal blot kunne argumentere tydeligt for jeres valg.
  • Du skal præsentere opnåede markante resultater.
  • Undervejs skal du markere, hvor du har bidraget væsenligt til jeres resultater.
  • Du skal - helst hands-on - vise eksempler på opnåede resultater.
  • Din nærmeste leder og udvalgte involverede kolleger skal skrive under på, at du har bidraget, som du selv har præsenteret i løbet af dagen.

Forudsætninger for at blive en Lean Champion

Vi kræver ikke, at du har gennemført én eneste Lean uddannelse. Du må gerne have lært Lean via selvstudie og hands-on.

Feedback på vores audit

Du får både en mundtlig (på dagen) og kort skriftlig feedback på vores audit. Afhængig af din og jeres status, så vil vi (hvis relevant) give jer anbefalinger til forbedringer af jeres Lean-arbejde.
Der er ikke krav til, at du anvender vores feedback. Du vurderes alene ud fra vores audit på én dag.

Proces efter tilmelding

Vi kontakter dig telefonisk efter din tilmelding. Vi snakker om din situation og hvordan vi vil auditere. Som udgangspunkt skal du forberede dig på, at du skal præsentere som ovenfor beskrevet.

Lean Champion

Information om champion

Pris for en Lean Champion:
Pris kr. 18.000 ex. moms.

Auditører:
Du bliver auditeret af to af vores mest erfarne Lean-konsulenter i Flexkom.

Forberedelse/hjemmearbejde:
Du skal forberede en hel dags præsentation af dit arbejde - som beskrevet i teksten ovenfor.

Praktisk information

Kalender og tilmelding:
Der er ikke en fast dato. Efter din tilmelding snakker vi sammen om din forbedelse og finder en dato som passer. Der kan derfor godt gå et par måneder fra din tilmelding, til vi auditerer.

Lokationer:
Audit afholdes hos dig.

Tider:
Audit er kl. 9-16.

Certifikat:
Du modtager et certifikat med en personlig kommentar til audit.

Spørgsmål og tilmelding:
Ring eller skriv hvis du har spørgsmål til uddannelsen.
Tilmelding sker via vores kontaktformular.
Link til kontaktformular >

Kursusbetingelser

Flexkoms kundeklub:
Flexkoms kundeklub giver adgang til rabat på udvalgte kurser. Læs mere om Flexkoms kundeklub >

Praktisk info:
Der udsendes kursusinformation 2 uger inden kursets afholdelse.

Forplejning og internat:
Alle kurser har fuld forplejning i undervisningstiden.
Der er kun overnatning på kurser, hvor det er specificeret (internat). På øvrige kurser hjælper vi gerne med at finde overnatning.

Fakturering af betalte kurser/uddannelser:
Umiddelbart efter kursustilmeldingen faktureres kursusafgiften med betalingsfrist på 14 dage. Ved aflysning pga. for få deltagere, sygdom eller lignende krediteres og refunderes hele kursusafgiften.

Rabatmuligheder:
Kurser med fremmøde: Der gives 30% rabat ved samtidig tilmelding af 2+ deltagere. Rabatten gives på hele fakturaen.
Selvstudie: Der gives 30% rabat ved samtidig tilmelding af 2+ deltagere. Rabatten gives på hele fakturaen.
Hvor der er givet "Kundeklub"-rabat: Ingen yderligere rabat ved tilmelding af flere deltagere (læs mere om Flexkoms kundeklub).

Afbestilling af betalte kurser:
Skal ske skriftligt. Ved afbestilling indtil 3 uger før kursusstart refunderes 100%. Herefter er der ingen refusion.

Forbehold:
Der tages forbehold for evt. ændringer i program, tid og sted.

Specielt for selvstudie:
Se betingelser for selvstudier:
Lean Introduktion >
Lean Manager >

Hvad er Lean?

Lean er at skabe værdi for kunderne med den mindst mulige indsats. Kunderne er modtagerne af den ydelse som leveres. I Lean er kunden også det næste led i kæden - en kollega. Den mindst mulige indsats findes ved at reducere spild i form af returløb, afbrydelser, overservicering, søgetid, ventetid, utilgængelig viden m.fl.

Lean giver styr på arbejdsgange, kompetencer, arbejdsbelastning osv. Lean er samtidig en tankegang om, at man bør lave løbende forbedringer. Ledelsesmæssigt giver Lean typisk nogle udfordringer i form af målstyring, standardisering, konsekvens ved brudte standarder, rollemodel, løbende forbedringer, tid til Lean osv.

I arbejdet med Lean kan det gavne at få uddannet nogle medarbejdere på et Lean kursus eller en Lean uddannelse. Det kan også foregå som intern undervisning. Nogle vælger også at supplere med en Lean konsulent.

Ved implementering af Lean er det vigtigt, at Lean anvendes på en værdiskabende måde for den enkelte organisation. Læs mere om Hvad er Lean >