Lean Manager Selvstudie - Informationsside

Indhold i Lean Manager bøger

Bøgernes indhold:

Link til tilmelding

Link til tilmelding: Lean Administration / Lean Produktion

Pris

Pris kr. 5.000 ekskl. moms per Lean Manager.

Prisen er inkl. følgende:

 • Lean Manager som PDF-fil (bogen indeholder både teori, eksempler og en guide til Lean Manager projekt og eksamen)
  Lean Administration bogen er ca. 160 siders læsestof (A4)
  Lean Produktion bogen er ca. 190 siders læsestof (A4)
 • Adgang til forskellige værktøjer (filer) i relation til Lean Manager (kompetencematrix, målstyring, audit-skemaer, drejebog for værdistrømsanalyser mm.)
 • Adgang til en videopræsentation til hvert kapitel i bogen
 • Mundtlig eksamen med ekstern censor

Som udgangspunkt er der tale om et selvstudie, men du må altid ringe/skrive ved tvivl eller mangler. I "basispakken" må du dog maksimalt sende én mail per uge med 2-3 spørgsmål. Hvis du ønsker support på din opgave, så skal du se mere under "tilkøbsmuligheder".

Tilkøbsmuligheder

Ønsker du decideret support på din opgave inkl. feedback, så skal du tilkøbe support. Support koster kr. 2.000 + moms per påbegyndt time. Du kan også købe et support-klippekort, hvor du får 4 timer for kr. 5.000 + moms. Support afregnes for hver påbegyndt halve time (du køber 8 x 30 min. support). Support foregår enten via telefon eller mail.
Support-klippekortet kan godt deles imellem flere kursister fra samme organisation.

Support kan også bruges på at gennemføre en prøveeksamen (online). Her viser du din plan for eksamen og vi drøfte din fremlæggelse og optimerer den til eksamen.

Rabatmuligheder

Der gives 30% rabat ved samtidig tilmelding af 2+ deltagere.
Rabatten gives på hele fakturaen.

Tilmeldingsflow

Flowet ved tilmelding er:

 1. Tilmelding til Lean Manager selvstudie via hjemmesiden (link til tilmelding: Lean Administration / Lean Produktion)
 2. Faktura fremsendes inden for 2 arbejdsdage
 3. Faktura betales
 4. Email med link til bog (PDF-fil) og til værktøjer tilsendes
 5. Du tilmelder dig til eksamen når du er klar (link til eksamenstilmelding: Lean Administration / Lean Produktion)
  Bemærk at eksamen skal gennemføres inden for 12 måneder.
  Tilmelding til eksamen skal senest ske 4 uger inden eksamensdatoen.

Forskel på administration og produktion

Den store forskel på bøgerne er, at alle eksempler er rettet mod de to retninger. Desuden er eksempelvis værdistrømsanalyse to forskellige metoder. Se også forskellen i de to indholdsfortegnelser (links øverst).

Projekt

Du skal gennemføre et Lean Manager projekt undervejs. Det kan være et reelt projekt i din organisation, et projekt du selv "opdigter" (eks. fra en tidligere arbejdsplads) eller et projekt inspireret af de cases, som du får adgang til ved tilmelding.

I bogen er en detaljeret guide til dit projekt.

Du skal ikke aflevere noget før eksamen. Så projektet skal på ingen måde afleveres eller dokumenteres. Det eneste du skal er at vise en præsentation til eksamen. Derfor behøver du reelt ikke at lave et projekt. Det kan være 100% fiktivt til eksamen. Til eksamen er vi meget opmærksomme på, om du kan forklare sammenhænge (hvorfor valg af værktøjer, hvornår bruger man XX værktøj, hvorfor ledelse er vigtigt osv.). Alt sammen er beskrevet i Lean bogen og også i de tilknyttede videoer.

Eksamen

Tilmelding til eksamen skal ske senest 4 uger inden eksamensdatoen. Link til eksamenstilmelding: Lean Administration / Lean Produktion.

Til din eksamen skal du præsentere dit projekt. I bogen findes også en guide til "den gode eksamenspræsentation". Det vigtigste til eksamen er ikke, at du kan remse en masse teori af udenad. Det vigtigste er, at du kan forklare sammenhænge imellem strategi og handlinger, koblinger mellem værktøjer, vigtigheden af mål osv.

Eksamen er 30 min. mundtlig. Heraf er de 15 min. din præsentation og 15 min. til spørgsmål og dialog om dit projekt.
Til eksamen vil der være en konsulent fra Flexkom og en godkendt censor fra et uddannelsessted i Danmark (typisk Syddansk Universitet).

Du vurderes efter 7-trins skalaen.

Ny eksamen

Hvis du ønsker en ekstra eksamen (uanset årsag), så koster det kr. 2.500 + moms.
Der sker ingen tilbagebetaling, såfremt eksamen ikke gennemføres eller hvis eksamen aldrig bestås.

Uddannelsesbevis

Hvis du består eksamen (minimum 02 i karakter), så får du et uddannelsesbevis fra Flexkom Lean Akademi.

Fortrydelsesret

Du kan fortryde dit køb indtil du har betalt den tilsendte faktura. Derefter er der ingen fortrydelsesret.

Link til tilmelding

Link til tilmelding: Lean Administration / Lean Produktion

ECTS-point

Uddannelsen er baseret på det officielle pensum for ”Lean ledelse i praksis”. En uddannelsen berammet til 10 ECTS. Det er også det samme pensum, som vores godkendte censorer vurderer eksamen ud fra.
Ifølge Uddannelses- og forskningsministeriets hjemmeside udgør 60 ECTS point ét års fuldtidsuddannelse. En fuldtidsuddannelse vurderer de til en arbejdsbyrde på 1.500-1.800 timer.
Læs mere om ECTS på uddannelsesministeriets hjemmeside >
Omregnet betyder det, at en 10 ECTS point uddannelse svarer til 250-300 studietimer.
Bemærk at ingen private udbydere af kurser i Danmark kan udbyde ECTS-point, der kan meritoverføres til eksempelvis diplomuddannelserne. Det samme gælder uddannelserne hos os. Du kan derfor kun opnå 10 ECTS-point ved at gennemføre en eksamen efterfølgende som privatist. Læs mere om ECTS-point >

Foto til brug på sociale medier

Lean Manager Uddannelse Selvstudie

Hvad er Lean?

Lean er at skabe værdi for kunderne med den mindst mulige indsats. Kunderne er modtagerne af den ydelse som leveres. I Lean er kunden også det næste led i kæden - en kollega. Den mindst mulige indsats findes ved at reducere spild i form af returløb, afbrydelser, overservicering, søgetid, ventetid, utilgængelig viden m.fl.

Lean giver styr på arbejdsgange, kompetencer, arbejdsbelastning osv. Lean er samtidig en tankegang om, at man bør lave løbende forbedringer. Ledelsesmæssigt giver Lean typisk nogle udfordringer i form af målstyring, standardisering, konsekvens ved brudte standarder, rollemodel, løbende forbedringer, tid til Lean osv.

I arbejdet med Lean kan det gavne at få uddannet nogle medarbejdere på et Lean kursus eller en Lean uddannelse. Det kan også foregå som intern undervisning. Nogle vælger også at supplere med en Lean konsulent.

Ved implementering af Lean er det vigtigt, at Lean anvendes på en værdiskabende måde for den enkelte organisation. Læs mere om Hvad er Lean >